Komplexné služby pre rozvoj zamestnancov. Všetky služby sú poskytované celoročne ako jednotný balík služieb ušitý priamo na mieru Vašim požiadavkám

Firemný terapeut

Terapeut pre zamestnancov priamo vo Vašej firme.


Osobnostný tréning

Rast a vzdelávanie zamestnanca formou individuálnych tréningov.

Koordinátor medziľudských vzťahov

Riešenie konfliktných a problémových situácií na pracovisku.

Gaia Consulting je prvý projekt Firemného terapeuta na Slovensku, ktorý vznikol na základe čoraz väčšej
potreby ľudí riešiť svoj psychický, rodinný, medziľudký stav a problémy ktoré mu v ňom neustále
vznikajú a musí sa s nimi pasovať. Tie človeku zasahujú ako do súkromného aj pracovného života
natoľko, že v zamestnaní podáva výkon pod svoje schopnosti a zároveň tým aj negatívne vplýva na
spolupracovníkov. Presvedčenia a nevyriešené problémy nahromaďujú len ďalšie a ďalšie problémy
a tým vytvárajú kolobeh negatívnych myšlienok, postojov a rozhodnutí. A tento kolobeh je dôležité
riešiť, dokázať ho v sebe spracovať a nie ho odkladať bokom a tváriť sa že neexistuje.
Gaia ako terapeutická poradňa funguje už od roku 2008, a počas tohto obdobia sme sa stretli
s problémami ktoré sa neriešili, so strachmi ktoré si človek hlboko v sebe ukrýval a vždy sme našli
riešenie, ktoré so sebou prinieslo nielen vyriešenie daného problému, ale aj skvalitnenie celkového
života po súkromnej či profesnej stránke.

Kontakt

V prípade záujmu nás kontaktujte

info@gaiaconsulting.sk