Gaia Consulting je prvý projekt Firemného terapeuta na Slovensku, ktorý vznikol na základe čoraz väčšej
potreby ľudí riešiť svoj psychický, rodinný, medziľudký stav a problémy ktoré mu v ňom neustále
vznikajú a musí sa s nimi pasovať. Tie človeku zasahujú ako do súkromného aj pracovného života
natoľko, že v zamestnaní podáva výkon pod svoje schopnosti a zároveň tým aj negatívne vplýva na
spolupracovníkov. Presvedčenia a nevyriešené problémy nahromaďujú len ďalšie a ďalšie problémy
a tým vytvárajú kolobeh negatívnych myšlienok, postojov a rozhodnutí. A tento kolobeh je dôležité
riešiť, dokázať ho v sebe spracovať a nie ho odkladať bokom a tváriť sa že neexistuje.
Gaia ako terapeutická poradňa funguje už od roku 2008, a počas tohto obdobia sme sa stretli
s problémami ktoré sa neriešili, so strachmi ktoré si človek hlboko v sebe ukrýval a vždy sme našli
riešenie, ktoré so sebou prinieslo nielen vyriešenie daného problému, ale aj skvalitnenie celkového
života po súkromnej či profesnej stránke.