1.Firemný terapeut

Zamestnanec  má možnosť využiť služby terapeuta a riešiť s ním svoje problémy, neistoty, strachy a názory. Terapeut má vo Vašej firme presne stanovený čas a deň kedy je k dispozícii zamestnancom
Terapie sú individuálne a informácie ktoré sú rozoberané s terapeutom zostávajú len u terapeuta.

Benefity pre zamestnanca:

 • Vyriešenie svojich osobných problémov či už rodičovských, partnerských, rodinných, vzťahových  a podobne
 • Odstránienie strachov, fóbií, blokov a škodlivých vzorcov ktoré ovlyvňujú nevedome nechcené správanie človeka
 • Sebavedomie ako v osobnom živote tak aj v pracovnom prostredí
 • Výkonnosť, vyrovnanosť a schopnosť vedome si riadiť svoj život
 • Zodpovednosť k sám sebe, k svoju osobnému životu a k práci
 • Odolnosť voči problémom a schopnosť nájsť riešenia

 

Benefity pre zamestnávateľa:

 • Získava oddanosť zamestnanca k firme
 • Vyššia výkonosť zamestnanca či už fyzickú alebo psychickú
 • Získava zamestnanca ktorý má zmysel pre povinnosť a určenie priorít
 • Získava vyrovnaného zamestnanca ktorý vie využiť flexibilitu a zvláda tlak pri riešení úloh
 • Stabilný a vyrovnaný človek = Výkonný a zodpovedný zamestnanec = Bezproblémový chod firmy

Medzi ponúkané služby patria aj firemné semináre na aktuálne témy a problémy ovplyvňujúce psychiku človeka a produktivitu : sociálna úzkosť, mindfulness,strach z budúcnosti, verbálna a neverbálna komunikácia, stres ako tichž zabijak,…

2.Osobnostný tréning

Služba osobnostného tréningu zvyšuje výkonnosť, vzdelanie a hodnotu zamestnanca. Tréningy sú vedené formou individuálnych stretnutí priamo vo Vašej firme. Tréningové zameranie určuje zamestnávateľ ako aj zamestnanec ktorý je vedený terapeutom.

Služba Osobnostný tréning je jedinečná a špecifická v tom, že vedie zamestnanca počas 1 roku. Tréningami zametnanec rieši konkrétne situácie v praxi, čiže osvojené a naučené techniky je zamestnanec schopný vylepšovať a používať konkrétne v pracovnom procese a pracovných úlohách.Výsledky sú celistvejšie v porovnaní so skupinovými školeniami. Efektívnosť vzdelávania je dosiahnutá pošas celej dĺžky tréningu.

Osobnostný tréning je šitý priamo na mieru konkrétneho zamestnanca s využitím jeho maximálnych schopností.

Oblasti zamerania tréningov

Zdokonalenie profesionality

Komunikácia s ľudmi

Odstránenie blokov v komunikácii

Mindfulness – tu a teraz

Prekračovanie strachov v rámci profesionality

Sústredenie na ďalší krok

Sebareflexia

Odstup od klienta

Profesionálny a spoločenský kódex

Zvýšenie kvality práce a určenie priorít – Multitasking je mýtus

Riešnie syndrómu vyhorenia

Pestovanie vzťahov na pracovisku

Organizovanie si času (v práci/v súkromí)

Vyhýbanie sa rutine/Obmeňovanie praconých postupov

Riešenie konfliktov/Zvládanie konfliktov/Asertivita

Prirodzené ventilovanie emócií

Pestovanie záujmov

Prijatie zodpovednosti sám za seba

Naučiť sa priorizovať

Najdôležitejšie dokončiť v daný deň

Nesťažovať sa v práci na prácu

 

3.Koordinátor medziľudských vzťahov na pracovisku

Profesionálne riešenie konfliktných situácií zamestnancov na pracovisku. Služba koordinátora odbremeňuje zodpovednosť za koordináciu konfliktov riadiacich zamestnancov. Koordinátor rieši vzniknuté konflikty na pracovisku, spôsobené rozdielnosťou názorov, neetickým správaním, psychickým ubližovaním alebo iným.

Služba koordinátora medziľudských vzťahov je poskytovaná celoročne.

Výhody koordinátora:

 • Prebratie zodpovednosti za riešenie knfliktných situácií
 • Odbremenenie riadiacich pracovníkov
 • Skvalitnenie vzťahov na pracovisku
 • Profesinálne riešenie situácií a pozitívny vplyv na prácu zamestnancov
 • Zvýšenie výkonnosti zamestnancov