Služba osobnostného tréningu zvyšuje výkonnosť, vzdelanie a hodnotu zamestnanca. Tréningy sú vedené formou individuálnych stretnutí priamo vo Vašej firme. Tréningové zameranie určuje zamestnávateľ ako aj zamestnanec ktorý je vedený terapeutom.

Dĺžka tréningového sedenia 1,45hod/1človek – 4ľudia/deň = prípadne podľa dohody

Služba Osobnostný tréning je jedinečná a špecifická v tom, že vedie zamestnanca počas 1 roku. Tréningami zametnanec rieši konkrétne situácie v praxi, čiže osvojené a naučené techniky je zamestnanec schopný vylepšovať a používať konkrétne v pracovnom procese a pracovných úlohách.Výsledky sú celistvejšie v porovnaní so skupinovými školeniami. Efektívnosť vzdelávania je dosiahnutá pošas celej dĺžky tréningu.

Osobnostný tréning je šitý priamo na mieru konkrétneho zamestnanca s využitím jeho maximálnych schopností.

 

Oblasti zamerania tréningov

 • Zdokonalenie profesionality
 • Komunikácia s ľudmi
 • Odstránenie blokov v komunikácii
 • Mindfulness – tu a teraz
 • Prekračovanie strachov v rámci profesionality
 • Sústredenie na ďalší krok
 • Sebareflexia
 • Odstup od klienta
 • Profesionálny a spoločenský kódex
 • Zvýšenie kvality práce a určenie priorít – Multitasking je mýtus
 • Riešnie syndrómu vyhorenia
 • Pestovanie vzťahov na pracovisku
 • Organizovanie si času (v práci/v súkromí)
 • Vyhýbanie sa rutine/Obmeňovanie praconých postupov
 • Riešenie konfliktov/Zvládanie konfliktov/Asertivita
 • Prirodzené ventilovanie emócií
 • Pestovanie záujmov
 • Prijatie zodpovednosti sám za seba
 • Naučiť sa priorizovať
 • Najdôležitejšie dokončiť v daný deň
 • Nesťažovať sa v práci na prácu

.