Služba firemného terapeuta funguje priamo u Vás vo firme. Zamestnanec má možnosť využiť služby
terapeuta a riešiť s ním svoje problémy, neistoty, strachy a názory. Terapeut má vo Vašej firme presne
stanovený čas a deň kedy je k dispozícii zamestnancom
Dĺžka terapeutického sedenia 50min/1 človek – 7ľudí/deň – prípadne podľa dohody.

Terapie sú individuálne a informácie , ktoré sú rozoberané s terapeutom zostávajú len u terapeuta.

 


Benefity pre zamestnanca:
Vyriešenie svojich osobných problémov či už rodičovských, partnerských, rodinných, vzťahových a podobne
Odstránenie strachov, fóbií, blokov a škodlivých vzorcov ktoré ovplyvňujú nevedome nechcené správanie človeka
Sebavedomie ako v osobnom živote , tak aj v pracovnom prostredí
Výkonnosť, vyrovnanosť a schopnosť vedome si riadiť svoj život
Zodpovednosť sám k sebe, k svoju osobnému životu a k práci
Odolnosť voči problémom a schopnosť n
ájsť riešenia

Benefity pre zamestnávateľa:
Získava oddanosť zamestnanca k firme
Vyššia výkonnosť zamestnanca či už fyzickú alebo psychickú
Získava zamestnanca ktorý má zmysel pre povinnosť a určenie priorít
Získava vyrovnaného zamestnanca ktorý vie využiť flexibilitu a zvláda tlak pri riešení úloh
Stabilný a vyrovnaný človek = Výkonný a zodpovedný zamestnanec = Bezproblémový chod firmy